Home > Služby

Registrované sociální služby

Registrované služby podle zákona o sociálních službách, které poskytujeme:

aux_s_ranapece_25Raná péče

aux_s_aktivizacni_25Sociálně – aktivizační služby pro děti/osoby se ZP

aux_s_osobasistence_25Osobní asistence

aux_s_osobasistence_25Odlehčovací služba

 

Neregistrové služby

Neregistrované služby podle zákona o sociálních službách, které poskytujeme:

aux_s_doprava_25Doprava s asistencí

aux_s_ostatni_25Multisenzorická stimulace

aux_s_ostatni_25Půjčovna pomůcek

aux_s_ostatni_25Krizová intervence

aux_s_ostatni_25Sociální poradenství

 

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí