Raná péče

Raná péče

 

K čemu je určena raná péče?

Našim cílem je provázet rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním a ohroženým vývojem prvními roky života, ukázat možnosti podpory dítěte a využít potenciál dítěte v maximální možné míře v přirozeném domácím prostředí, umožnit sociální začlenění rodin a pomoci minimalizovat dopad zdravotního postižení na život rodiny.

Služby jsou realizovány těmito základními činnostmi podle § 54 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
c) sociálně terapeutické činnosti:
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pro koho je služba určena?

Služba je určena pro rodiny dětí od narození do 7 let, které mají zdravotní postižení (děti s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem) nebo mají obtíže ve vývoji (například z důvodu předčasného narození)

Pracujeme v regionech měst Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, v mimořádných případech v regionu přilehlých oblastí Zlínského kraje.

Jaký je časový rozsah služby?

Službu rané péče poskytujeme dle předchozí domluvy ve dnech po- pá od 8 do 18 hodin.

Jak služba probíhá a co všechno zahrnuje?

Na začátku naší spolupráce nás rodiny samy kontaktují – telefonicky, e-mailem anebo osobně a společně si domluvíme osobní schůzku. Na první návštěvě pracovník rané péče informuje rodinu o nabízených službách, seznámí se s dítětem i s rodinou a zjistí její potřeby. Základem služby jsou potom konzultační návštěvy v rodinách. Každá rodina má svého poradce, který rodinu v pravidelných intervalech navštěvuje a společně plánují postupy práce.

 Podpora v rodinném prostředí zahrnuje podporu všech členů rodiny formou rozhovoru a naslouchání, poradenství v oblasti postižení a vývoje dítěte, nabídku programů a technik podporujících vývoj dítěte, podporu rodiny v době krize, zprostředkování kontaktů na odborníky, sociálně právní poradenství, pomoc při výběru předškolního a školního zařízení, půjčování hraček, pomůcek a odborné literatury, pomoc a podporu při výrobě komunikačních pomůcek a zavádění struktury a vizualizace, podporu vývoje dítěte formou aktivizačních činností.

 Mimo rodinné prostředí nabízí služba podporu formou doprovodu k lékaři, na úřad nebo do školky, aktivizačních činností v multisenzorické místnosti, aktivizačních činností ve skupině vrstevníků raného věku, individuálních nácviků sociálně komunikačních dovedností a hry, vzdělávání, besed, setkávání rodin pečujících o děti se zdravotním postižením, účasti na pobytových akcích.

Kolik za službu zaplatíte?

Služby rané péče jsou  v souladu se Zákonem o sociálních službách  108/ 2006 Sb. poskytovány zdarma.

Jak nás můžete kontaktovat v případě zájmu a kde nás najdete?

  • Osobně na adrese Vsetín, Nemocniční 945- Budova polikliniky, 4. patro
  • Telefonicky na číslo: +420 731 656 678
  • E-mailem na adresu: rana.pece@auxilium.cz

Leták k tisku ke stažení

Jak je služba rané péče financována a kdo naši práci podporuje?

Službu pro rok 2024 PODPORUJE:

Zlínský kraj - Kraj bez hranic
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2024 

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2024

Dotace z rozpočtu města Vsetín 

 

Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2024
Obec Jablůnka
Velké Karlovice
Městys Nový Hrozenkov
Nový Hrozenkov
Obec Hovězí
Obec Halenkov

Službu pro rok 2023 PODPORUJE:

Zlínský kraj - Kraj bez hranic
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2023

Program pro poskytnutí finanční podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2023

 

 

Dotace z rozpočtu města Vsetín

 

 

Dotace z fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování

 

Dotace v rámci mimořádné výzvy pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Vsetín na podporu činnosti vybraných druhů sociálních služeb v roce 2023
 

 

Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2023
Dotace z rozpočtu sdružení Mikroregion Rožnovsko
Dotace z rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko v rámci Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko pro rok 2023
Obec Jablůnka
Velké Karlovice
Obec Hošťálková
Obec Hovězí

Službu pro rok 2022 podporuje

Zlínský kraj - Kraj bez hranic
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2022
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2022
Dotace z fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování
Dotace z rozpočtu města Vsetín
Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2022
Dotace z rozpočtu sdružení Mikroregion Rožnovsko
Dotace z rozpočtu sdružení Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko

Obec Halenkov

Obec Hošťálková

Obec Zděchov

Obec Jablůnka

Obec Velké Karlovice

Obec Nový Hrozenkov

Pro sponzory

Jak nám můžete pomoci

Získáno 

105 darů

od 80 sponzorů

Příspěvek darujme.cz

Zde nám můžete přispět

 

QR PLATBA

Zde nám můžete přispět přímo na náš účet bankovním převodem
Na nácvik sociálních dovedností u dětí s autismem

QR PLATBA

Zde nám můžete přispět přímo na náš účet bankovním převodem
Na Realizaci víkendových odlehčovacích pobytů 
- 6 víkendů ročně