Raná péče

Raná péče

Doprava je neregistrovanou sociální službou, která je doplňující, leč nenahraditelnou aktivitou celé organizace. Doprava s asistencí není pouhé „taxi“ pro lidi, kteří mají nějaké specifické potřeby, ale je to komplexní a nadstandartní péče pro uživatele.

K čemu je určena raná péče?

Našim cílem je provázet rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním a ohroženým vývojem prvními roky života, ukázat možnosti podpory dítěte a využít potenciál dítěte v maximální možné míře v přirozeném domácím prostředí, umožnit sociální začlenění rodin a pomoci minimalizovat dopad zdravotního postižení na život rodiny.

Pro koho je služba určena?

Služba je určena pro rodiny dětí od narození do 7 let, které mají zdravotní postižení (děti s mentálním, tělesným, kombinovaným postižením nebo s autismem) nebo mají obtíže ve vývoji (například z důvodu předčasného narození)

Pracujeme v regionech měst Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, v mimořádných případech v regionu přilehlých oblastí Zlínského kraje.

Jaký je časový rozsah služby?

Službu rané péče poskytujeme dle předchozí domluvy ve dnech po- pá od 8 do 18 hodin.

Jak služba probíhá a co všechno zahrnuje?

Na začátku naší spolupráce nás rodiny samy kontaktují – telefonicky, e-mailem anebo osobně a společně si domluvíme osobní schůzku. Na první návštěvě pracovník rané péče informuje rodinu o nabízených službách, seznámí se s dítětem i s rodinou a zjistí její potřeby. Základem služby jsou potom konzultační návštěvy v rodinách. Každá rodina má svého poradce, který rodinu v pravidelných intervalech navštěvuje a společně plánují postupy práce.

 Podpora v rodinném prostředí zahrnuje podporu všech členů rodiny formou rozhovoru a naslouchání, poradenství v oblasti postižení a vývoje dítěte, nabídku programů a technik podporujících vývoj dítěte, podporu rodiny v době krize, zprostředkování kontaktů na odborníky, sociálně právní poradenství, pomoc při výběru předškolního a školního zařízení, půjčování hraček, pomůcek a odborné literatury, pomoc a podporu při výrobě komunikačních pomůcek a zavádění struktury a vizualizace, podporu vývoje dítěte formou aktivizačních činností.

 Mimo rodinné prostředí nabízí služba podporu formou doprovodu k lékaři, na úřad nebo do školky, aktivizačních činností v multisenzorické místnosti, aktivizačních činností ve skupině vrstevníků raného věku, individuálních nácviků sociálně komunikačních dovedností a hry, vzdělávání, besed, setkávání rodin pečujících o děti se zdravotním postižením, účasti na pobytových akcích.

Kolik za službu zaplatíte?

Služby rané péče jsou  v souladu se Zákonem o sociálních službách  108/ 2006 Sb. poskytovány zdarma.

Jak nás můžete kontaktovat v případě zájmu a kde nás najdete?

  • Osobně na adrese Vsetín, Nemocniční 945- Budova polikliniky, 4. patro
  • Telefonicky na číslo: +420 603 823 293
  • E-mailem na adresu: pece@auxilium.cz

Jak je služba rané péče financována a kdo naši práci podporuje?

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2022
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2022
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2022
Dotace z fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování
Dotace z rozpočtu města Vsetín
Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2022
Dotace z rozpočtu sdružení Mikroregion Rožnovsko
Dotace z rozpočtu sdružení Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko

A obce, ve kterých v daném kalendářním roce poskytujeme službu:

Obec Halenkov

Obec Hošťálková

Obec Zděchov

Obec Jablůnka

Obec Velké Karlovice

Obec Nový Hrozenkov

Pro sponzory

Jak nám můžete pomoci

Získáno 

105 darů

od 80 sponzorů

QR PLATBA

Zde nám můžete přispět přímo na náš účet bankovním převodem

 

QR PLATBA

Zde nám můžete přispět přímo na náš účet bankovním převodem

QR PLATBA

Zde nám můžete přispět přímo na náš účet bankovním převodem