Multisenzorická stimulace a alternativní rehabilitace

Podpora dětí a mladých lidí s těžkým stupněm ZP představuje komplex mnoha činností, z nichž jednou z nejdůležitějších je nalézat a realizovat vhodné alternativní možnosti rehabilitace. Rehabilitace provází děti s těžkým stupněm ZP od prvních okamžiků jejich života až do jeho konce. Zejména pak pro děti je rehabilitace nezbytným a často i bolestivým zlem. Proto naše organizace realizuje nabídku alternativních forem rehabilitačních činností. Tyto činnosti sice klasickou rehabilitaci dle konceptu Vojty či Bobatha nenahrazují, ale velmi vhodně ji doplňují. Často i snižují počet nezbytných klasických rehabilitačních cvičení a tak umožňují dětem s těžkým ZP prožívat i jiné činnosti než je rehabilitace. Některé z realizovaných aktivit projektu nejsou svým přínosem jen rehabilitací, učí děti s těžkým ZP dovednostem potřebným ke zdravému životnímu stylu. Děti se ZP jsou často neohrabané, koordinace jejich pohybů není srovnatelná s jejich vrstevníky. Často se tak stávají terčem posměchu. Pohybové aktivity jsou tak pro ně zlem, které postupně vytěsňují ze svého života. Pokud je naučíme pozitivnímu vztahu k pohybovým aktivitám, ovlivňujeme tak kvalitu jejich života i v dospělosti.

Všechny tyto činnosti alternativní rehabilitace byly zákonem o sociálních službách vyňaty ze základních zákonných činností sociálních služeb. Činnosti alternativní rehabilitace jsou realizovány celoročně. Do skupiny těchto činností řadíme:

  1. multisenzorickou stimulaci

soubor rehabilitačních a stimulačních činností a technik, které pomáhají lidem s nejtěžším stupněm ZP nalézat vnímání vlastního těla, jednotlivých pohybů a činnosti. Veškeré činnosti jsou realizovány na principech bazální stimulace, vycházejí z úcty k člověku samému a plně respektují jejich přání a touhy. Jsou realizovány buď ve speciální snoezelenové místnosti nebo v domácím prostředí osob se ZP.

místnost pro JiříčkaP1390561

             2. aplikované pohybové aktivity

představují soubor pohybových aktivit, které jsou upravenými pohybovými aktivitami využívanými běžnou veřejností – cyklistika, lyžování, skupinové míčové hry, boccia apod. Jejich využívání umožňuje integraci osob se ZP a jejich rodin do běžných aktivit společnosti. Rodiny tak mohou realizovat své zájmové činnosti stejně tak jako před příchodem výjimečného člena do své rodiny.

Tyto činnosti nejsou hrazeny běžnými dotačními systémy. Jsou realizovány za úhradu. Sociální ceny pomáhají držet zejména dotace nadací a firemní dárci.