Sociální poradenství

Zákon o sociálních službách stanoví poskytovatelům sociálních služeb povinnost poskytovat základní sociální poradenství. O tom, co vlastně toto poradenství je, již ale nehovoří. Naše organizace považuje podporu osob s handicapem i osob o ně pečujících formou poskytování poradenských služeb za jednu z priorit – kompetentní osoby jsou méně závislé na sociálních službách.

Poradenství poskytujeme nejen v rámci našeho pracoviště, ale v opodstatněných případech v přirozeném prostředí. Poradenství poskytujeme také telefonicky, či emailovou poštou. Jistou formou poradenství je i sdělování informací v rámci svépomocných skupin formou besed.

Poskytujeme poradenství v okruhu:

 

  1. sociální podpora osob s postižením a osob o ně pečujících

  2. dávky pro osoby se ZP

  3. důchodové zabezpečení osob s postižením i pečujících osob

  4. kompenzační a rehabilitační pomůcky pro osoby s tělesným postižením

  5. řešení schodišťových bariér

  6. vzdělávání dětí se ZP

  7. návazné služby a volnočasové aktivity pro děti/osoby se ZP

  8. svépomocné komunitní skupiny – sdílení osobních zkušeností ze života s postižením

     

 


Kontakt:

Mikulíková Božena, sociální pracovnice
telefon: 603 823 293