Osobní asistence

Osobní asistence

Anotace projektu

K čemu je osobní asistence pro děti a osoby se zdravotním postižením určena?

Služba je určena k poskytnutí osobní asistence klientům v jejich přirozeném prostředí – osobní asistent přijede ke klientovi domů a poskytuje mu pomoc a podporu při běžných činnostech tam. Nebo osobní asistent klienta podporuje při trávení volného času v různých veřejných prostorách (např. bazén, výlety do přírody, knihovna muzeum apod.). Službu poskytujeme v regionech Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm v terénní formě.

Služby jsou realizovány těmito základními činnostmi podle § 39 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně

c) pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitost

Pro koho je služba určena?

Osobám a dětem se zdravotním postižením ve věku od 3 do 40 let věku.

Jaký je časový rozvrh služby?

Službu osobní asistence poskytujeme v nepřetržitém režimu, záleží na konkrétních požadavcích každého klienta. Dle potřeby po předchozí domluvě i 24 hodin denně, popř. i o víkendech a svátcích.

Jak služba probíhá a co všechno zahrnuje?

Zájemce o službu (rodič, zákonný zástupce nebo osoba se zdravotním postižením) kontaktuje vedoucí služby Osobní asistence osobně, telefonicky či emailem. Sociální pracovnice zájemci vysvětlí, jak služba OA funguje, zájemce sdělí svá očekávání.

Pokud dojde k souladu nabídky služby a očekávání zájemce, obě strany spolu uzavřou písemnou Smlouvu o poskytování sociální služby.

Dále si klient stanoví cíle, které chce v rámci OA naplnit a nastaví si míru podpory. Sociální pracovnice cíle zaznamená do Individuálního plánu klienta. Individuální plán se stanovuje na dobu 6 – 12 měsíců, cíle se hodnotí průběžně, nejpozději však po uplynutí této doby, kdy dojde k vyhodnocení osobních cílů, zhodnocení celé služby a pokud se klient rozhodne službu využívat i nadále, stanoví si další Individuální plán. Jako osobní cíl si může klient nastavit např.: pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při použití WC, doprovod na nákupy, doprovod na volnočasové aktivity apod.

Před začátkem poskytování služby je pracovníkem OA vypracován Manuál péče, kde klient (nebo zákonný zástupce) uvedou veškeré informace potřebné k zajištění kvalitní osobní asistence (např. co má klient rád, co ho naopak stresuje, jestli má specifické požadavky na péči apod.).

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Osobní asistenti se snaží svým klientům pomoci dle jejich aktuálních schopností a možností v každodenním životě. Službu jsme schopni po předchozí domluvě časově přizpůsobit, jak klient potřebuje, vždy však dle aktuálních kapacitních a personálních možností. 

Kolik za službu zaplatíte?

Odlehčovací služba je poskytována dle ceníku, platného od 1.2. 2023 – viz. odkaz.

Jak nás můžete kontaktovat v případě zájmu a kde nás najdete?

Osobně na adrese: Nemocniční 945, Vsetín – Budova polikliniky, 4. patro

Telefonicky na čísle: +420 734 574 967

E-mailem na adresu: osobni.asistence@auxilium.cz

 

Leták k tisku ke stažení

Jak je služba osobní asistence financována a kdo naši práci podporuje?

SLUŽBU pro rok 2024 PODPORUJE:

Zlínský kraj - Kraj bez hranic
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje na podporu a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2024

Anotace projektu

Zlínský kraj - Kraj bez hranic
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2024

 

 

 

Dotace z rozpočtu města Vsetín
Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2024

Obec Růžďka

Velké Karlovice

Karolinka

SLUŽBU pro rok 2023 PODPORUJE:

Zlínský kraj - Kraj bez hranic
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje na podporu a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2023

Anotace projektu

Dotace z rozpočtu města Vsetín
Dotace z fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování
Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2023
Dotace z rozpočtu sdružení Mikroregion Rožnovsko
Dotace z rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko v rámci Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko pro rok 2023

Obec Hošťálková

SLUŽBU pro rok 2022 PODPORUJE:

Zlínský kraj - Kraj bez hranic
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit sociálních služeb na území ZK pro rok 2022
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2022
Dotace z fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování
Dotace z rozpočtu města Vsetín
Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2022
Dotace z rozpočtu sdružení Mikroregion Rožnovsko
Dotace z rozpočtu sdružení Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko

A obce, ve kterých v daném kalendářním roce poskytujeme službu:

Obec Halenkov

Obec Hošťálková

Obec Zděchov

Pro sponzory

Jak nám můžete pomoci

Získáno 

105 darů

od 80 sponzorů

Příspěvek darujme.cz

Zde nám můžete přispět

 

QR PLATBA

Zde nám můžete přispět přímo na náš účet bankovním převodem
Na nácvik sociálních dovedností u dětí s autismem

QR PLATBA

Zde nám můžete přispět přímo na náš účet bankovním převodem
Na Realizaci víkendových odlehčovacích pobytů 
- 6 víkendů ročně