O nás

Společnost Auxilium, o.p.s. je ojedinělým poskytovatelem komplexu sociálních služeb, kterými podporuje rodiny pečující i dítě, jehož vývoj je ohrožen zdravotním postižením, od jeho narození až do věku 40 let.

Tyto rodiny provázíme svou prací již ok roku 1994, kdy jsme pod záštitou spolku DOXA začali organizovat pravidelná setkávání těchto rodin v DK ve Vsetíně. Od roku 1997 jsme již založili vlastní spolek s názvem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Vsetín. Pečující rodiny již spolu chtěly trávit více času a tak jsme organizovali i pobytové akce. Postupně jsme si uvědomovali, že v regionu neexistují sociální služby, které by děti s nejtěžším stupněm ZP podpořili takovým způsobem, jaký opravdu potřebují. A tak od roku 2003 začal fungovat tento spolek jako profesionální poskytovatel sociálních služeb. V roce 2013 jsme se v souladu se změnami zákonů transformovali do formy obecně prospěšné společnosti. Dnes jsme registrovaným poskytovatelem služby raná péče, sociálně aktivizačních služeb pro děti/osoby se ZP, odlehčovacích služeb a osobní asistence.  Tyto zákonem popsané sociální služby doplňuje doprava s asistencí, multisenzorická stimulace, půjčovna pomůcek a další aktivity tak, jak je v daný okamžik pečující rodiny potřebují.  

Právě tento funkční komplex navzájem se doplňujících a na sebe navazujících služeb z nás dělají výjimečného poskytovatele sociálních služeb nejen ve zlínském kraji, ale i celé české republice.

Kontakty

Podporu pečujících rodin realizují naši pracovníci rozdělení do 4 pracovních středisek:

1 .Pracoviště rané péče

Vedoucí rané péče
Bc. Jitka Garguláková

tel.: 731 656 678

e-mail: jitka.gargulakova@auxilium.cz

rana.pece@auxilium.cz

2. Pracoviště sociálně aktivizačních služeb

Vedoucí sociálně – aktivizační služby
Božena Mikulíková

tel.: 603 823 293

e-mail: bozena.mikulikova@auxilium.cz

socialne-aktivizacni.sluzby@auxilium.cz

3 .Pracoviště služeb péče – osobní asistence a odlehčovací služby

Vedoucí osobní asistence a odlehčovací služby
Božena Mikulíková

tel.: 603 823 293

e-mail: bozena.mikulikova@auxilium.cz

osobní.asistence@auxilium.cz

Sociální pracovník

Bc. Lucie Vychopňová

tel.: 734 574 967

e-mail: lucie.vychopnova@auxilium.cz

Koordinátor služeb

Eva Macháčková

tel.: 739 317 116

e-mail: eva.machackova@auxilium.cz

4. Pracoviště neregistrovaných sociálních služeb

Odpovědná osoba ředitelka společnosti

doprava s asistencí       tel. 737 290 290

multisenzorická stimulace
pobytové akce
vzdělávání pečujících osob

a další dle aktuální potřeby pečujících rodin

Administrativní pracovník

Jana Matochová
tel.: 732 867 726
e-mail: jana.matochova@auxilium.cz

Auxilium o.p.s.


sídlo: 756 22 Hošťálková 428
pracoviště: Vsetín, Nemocniční 945
IČO: 02083825
Bankovní spojení: 230 047 94 54 / 2010

e-mail: auxilium@auxilium.cz

Zastoupení

Mikulíková Božena, ředitelka
mobil: 603 823 293
email: bozena.mikulikova@auxilium.cz

Ceník (platné od 1.2.2023)

 

Pro sponzory

Jak nám můžete pomoci

Získáno 

105 darů

od 80 sponzorů

Příspěvek darujme.cz

Zde nám můžete přispět

 

QR PLATBA

Zde nám můžete přispět přímo na náš účet bankovním převodem
Na nácvik sociálních dovedností u dětí s autismem

QR PLATBA

Zde nám můžete přispět přímo na náš účet bankovním převodem
Na Realizaci víkendových odlehčovacích pobytů 
- 6 víkendů ročně