Doprava s Asistencí

 

 

Cíl

Cílem dopravy s asistencí  je umožnit mobilitu osobám s handicapem bez zbytečného zatížení pečující osoby.

Cílová skupina

Děti/osoby se ZP, které jsou upoutány na ortopedický vozík a děti/osoby s limity v oblasti mobility, rozumových a orientačních schopností.

Způsob realizace

schodolez

Doprava s asistencí je zajišťována speciálně upravenými automobily, které umožňují transport osob na ortopedických vozících bez nutnosti přesedání z vozíku na sedačku vozidla. V rámci dopravy je zajišťována i asistence nezbytná k transportu. V případě potřeby je možno zajistit asistenci i nad rámec transportu (např doprovod k lékaři, zajištění dopravy z domu do vozidla při použití mobilní schodišťové plošiny apod). Individuální potřeby je možno řešit s řidičem tak, aby byla zajištěna bezpečnost i potřeby přepravované osoby a osob o ni pečujících.

 Provozní doba

07.00-15.00h (mimo provozní dobu jízdy jen ekonomicky přijatelné, tzn. min. 1.000 Kč)

Kontakt:

 800 050 297 (pouze volat, sms nepoužívat)

 

Ceník (platné od 1.1.2023)

 


V případě pravidelné spolupráce je možno sjednat smluvní ceny dohodou.