Sociálně – aktivizační služby pro děti/osoby se zdravotním postižením

Sociálně – aktivizační služby pro děti/osoby se zdravotním postižením

K čemu jsou určeny sociálně - aktivizační služby pro děti/osoby se zdravotním postižením?

Naším cílem je minimalizovat dopad zdravotního postižení na život dětí/osob se zdravotním postižení a následně i jejich rodin. Učíme tyto děti/osoby žít ve veřejném prostoru v souladu s jejich možnostmi a potřebami. Umožňujeme jim kontakt s jejich vrstevníky.

Služby jsou realizovány těmito základními činnostmi:

a) zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím

b) poskytováním sociálně terapeutických činností

c) pomocí a podporou při uplatňování práv, oprávněných zájmů či při obstarávání jejich osobních záležitost

Pro koho je služba určena?

 • Služba je určena dětem a mladým lidem se zdravotním postižením ve věku od 1 do 26 let.
 • Pracujeme v regionech měst Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm

Jak služba probíhá a co všechno zahrnuje?

Kdykoli v tomto období mohou rodiče, zákonní zástupci i osoby samy, pracovníky služby kontaktovat a navázat s námi spolupráci. První kontakt je možný osobně, telefonicky či emailově. Sociální pracovnice služby vám následně vysvětlí, jak tyto služby pracují a jak mohou pomoci. Společně zjistíme, zda vaše očekávání může právě tato služba naplnit. Sociální pracovnice spolu s vámi vyhodnotí aktuální vývojovou úroveň dětí i vaše očekávání. Pokud se při jednání s vámi – žadatelem o službu – ukáže, že společnou prací můžeme naplnit vaše očekávání, uzavřeme spolu ústní smlouvu. Následně se dohodneme na cílech služby, dílčích krocích, které nás povedou k cíli i na formě služby a metodách práce, které budeme během spolupráce využívat.

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány formou terénní v přirozením prostředí dětí nebo formou ambulantní na pracovišti.

Podle vašeho zájmu může být služba poskytována individuálně nebo ve skupině osob se stejným zdravotním postižením a srovnatelnou vývojovou úrovní.

Forma služby je volena tak, aby umožňovala naplnění cílů, které si stanovíte.

Četnost setkání určuje vaše přání a provozní možnosti společnosti. Nejčastěji jsou setkání realizována jednou týdně

Jaké činnosti nám pomáhají dosáhnout naplnění vašich očekávání a cílů?

 • Nácvik komunikace – slovní či alternativní
 • Nácvik sociálních dovedností – sebeobsluhy, hygieny, využívání veřejných služeb, zvládání emocí, pojmenování potřeb a jejich přiměřené prosazování
 • Setkávání se s vrstevníky – společné trávení volného času zejména při využívání veřejných služeb
 • Nácvik spolupráce se členy skupiny nutné ke sdílení prostoru, činností a zájmů
 • Doprovod při vyřizování osobních záležitostí a nácvik samostatného zvládání těchto záležitostí do budoucna
 • Poskytování socioterapeutických činností – bazální stimulace, senzorické integrace, strukturované činnosti, činnosti s prvky muzikoterapie, canisterapie a další.

Kolik za službu zaplatíte?

Sociálně-aktivizační služby pro děti/osoby se zdravotním postižením jsou v souladu se zákonem o sociálních službách poskytovány zdarma.

Jak nás můžete kontaktovat v případě zájmu a kde nás najdete?

 • Osobně na adrese Vsetín, Nemocniční 945- Budova polikliniky, 4. patro
 • Telefonicky na číslo: +420 603 823 293
 • E-mailem na adresu: socialneaktivizacni.sluzby@auxilium.cz

Leták k tisku ke stažení

Jak je sociálně aktivizační služba financována a kdo naši práci podporuje?

SLUŽBU pro rok 2024 PODPORUJE:

Zlínský kraj - Kraj bez hranic
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2024

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2024

 

 

 

Dotace z rozpočtu města Vsetín
Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2024

Obec Růžďka

Obec Hošťálková

Velké Karlovice

Obec Karolinka

SLUŽBU pro rok 2023 PODPORUJE:

Zlínský kraj - Kraj bez hranic
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2023
 Program pro poskytnutí finanční podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2023
 
Dotace z rozpočtu města Vsetín
Dotace z fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování
Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2023
Dotace z rozpočtu sdružení Mikroregion Rožnovsko
Dotace z rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko v rámci Programu kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko pro rok 2023
Obec Hošťálková

SLUŽBU pro rok 2022 PODPORUJE:

Zlínský kraj - Kraj bez hranic
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2022
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2022
Dotace z fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování
Dotace z rozpočtu města Vsetín
Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2022
Dotace z rozpočtu sdružení Mikroregion Rožnovsko
Dotace z rozpočtu sdružení Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko

A obce, ve kterých v daném kalendářním roce poskytujeme službu:

Obec Halenkov

Obec Hošťálková

Obec Zděchov

Pro sponzory

Jak nám můžete pomoci

Získáno 

105 darů

od 80 sponzorů

Příspěvek darujme.cz

Zde nám můžete přispět

 

QR PLATBA

Zde nám můžete přispět přímo na náš účet bankovním převodem
Na nácvik sociálních dovedností u dětí s autismem

QR PLATBA

Zde nám můžete přispět přímo na náš účet bankovním převodem
Na Realizaci víkendových odlehčovacích pobytů 
- 6 víkendů ročně