Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek

Osoby se ZP pro svůj aktivní život potřebují podporu řady kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Tyto pomůcky jsou pro většinu finančně nedostupné, často je i praktičtější a ekonomičtější si pomůcky jen půjčovat v době, kdy je opravdu potřebují.

Půjčovna pomůcek naší organizace slouží nejen uživatelům našich registrovaných sociálních služeb, ale i široké veřejnosti. Provoz půjčovny je tak veřejnou službou.

Půjčovna se specializuje zejména na pomůcky, které umožňují lidem se ZP aktivní život spolu se svými rodinami. Je vybavena pomůckami zejména pro děti a mladé lidi s postižením. Některé z pomůcek (mechanické ortopedické vozíky) často využívají i dospělí a senioři v době, kdy ještě nemají vlastní kompenzační pomůcky.

P1380703 (4)P1380741 (2)

Naše půjčovna nabízí:

  1. pomůcky umožňující mobilitu (rehabilitační a transportní kočáry různých typů a velikostí, ortopedické mechanické vozíky různých velikostí, dětský elektrický vozík, elektrický stavěcí vozík…)

  2. pomůcky k vertikalizaci (rehabilitační chodítka pro děti a mladé dospělé s nejtěžším stupněm postižení, čtyřkolová chodítka….)

  3. polohovací pomůcky pro sed různého typu a velikosti

  4. pomůcky polohovací a antidekubitní ( perličkové pomůcky pro bazální stimulaci, vzduchové antidekubitní matrace)

  5. pomůcky k překonání schodišťových bariér (mobilní schodišťové plošiny, nájezdové rampy…)

  6. pomůcky pro aplikované pohybové aktivity (vozík pro interiérové sporty, biski, handbike, cyklovozík Kozlík Maxi, rehabilitační tříkolky různých velikostí, dvoukolo,…)

  7. Thera Trainer – rehabilitační pomůcky pro procvičování dolních i horních končetin

  8. Biotron compact III – světelná terapie s účinky zmírnění bolestí, hojení ran a regenerace tkání, posílení imunitního systému

Ceny za zapůjčení pomůcek jsou spíše symbolické, nejsou schopny pokrýt ani náklady na opravy a provoz. Při dlouhodobém zapůjčení ceny smluvní. Cílem realizace projektu půjčovny není ekonomická činnost, ale podpora osob s postižením. Ceny činí 100,- až 750,- Kč na měsíc)

 


Kontakt:

Mikulíková Božena, sociální pracovnice
telefon: 603 823 293