Osobní asistence

 

DSC_0169P1410190

 

Naše poslání

Posláním osobní asistence je pomoc a podpora dětem/osobám se zdravotním postižením, aby v maximální možné míře zvládly každodenní činnosti a i přes své zdravotní postižení mohly žít stejným životem jako jejich vrstevníci.

Cílem osobní asistence je podpora dítěte/osoby se zdravotním postižením v zapojování se do společnosti.

Osobní asistent v průběhu osobní asistence poskytuje tyto základní činnosti podle § 39 zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Osobní asistenti působí na uživatele aktivně a podporují rozvoj jeho samostatnosti ,hledají možnosti uplatnění uživatele ve společnosti. Pomoc vychází z individuálních potřeb uživatele.

Cílová skupina uživatelů služeb osobní asistence

Osobní asistence je určena dětem se zdravotním postižením ve věku 3 – 18 let a osobám
se zdravotním postižením ve věku 18 – 30 let.

Děti/osoby se zdravotním postižením:

 • s tělesným postižením
 • s mentálním
 • s poruchami autistického spektra
 • s kombinovaným postižením
 • Osobní asistence není určena dětem/osobám
  s kombinovaným postižením, kde převládá zrakové postižení, sluchové postižení nebo psychické poruchy.
 • Osobní asistence není určena dětem/osobám se zdravotním postižením, jehož součástí jsou psychické poruchy v akutní fázi nemoci.

Osobní asistence není určena dětem/osobám se zdravotním postižením, které jsou nebezpečné samy sobě nebo svému okolí.

P1410329 (2)P1410391 (2)

 

Kapacita služby

Kapacita osobní asistence je 12 uživatelů denně (45 hodin přímé péče denně).

Poskytování služby:

Osobní asistence je službou terénní a je službou nepřetržitou. Poskytuje se uživateli v jeho přirozeném sociálním prostředí nebo místě, které si sám určí.

Služba je poskytována v regionech měst Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm.

Průběh služby

Žadatel o službu je seznámen s možnostmi podpory, cíli služby, posláním a základními zásadami služby osobní asistence.

Současně je informován i o všech právech a povinnostech, s možností podávání stížností a cenou služby.

Pokud dojde k souladu nabídky a poptávky, je uzavřena smlouva o službě. Z žadatele se stává uživatel, který je součástí týmu při plánování podpory a společně s klíčovým pracovníkem vytváří Individuální plán. Uživatel je při realizaci služby vedoucí osobou, on rozhoduje, kdy, kde a jakým způsobem mu bude služba poskytována (samozřejmě vždy v souladu s provozními možnostmi organizace). Základní činnosti služby, které asistent provádí u uživatele se řídí dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Služba je ukončena vypovězením služby či uplynutím smluvní doby. Děti a osoby s úpravou způsobilosti k právním úkonům zastupují nebo doprovázejí při průběhu vyjednávaní služby rodiče či opatrovníci.

 

Ceník služeb (platné od 1.2.2023)

 

Více o právech a informacích najdete v dokumentu níže.

 

 

Kontakt:

Vedoucí služby
Bc. Jana Rašková
tel.: 739 317 116

e-mail: jana.raskova@auxilium.cz

 

SLUŽBU PODPORUJE:

Zlínský kraj:

„PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU ZK K ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SOC. SLUŽEB NA ÚZEMÍ ZK PRO ROK 2022.“

„PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU ZK K ZAJIŠTĚNÍ PRIORIT SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ZH PRO ROK 2022.“

Město Vsetín:

„DOTACE Z FONDU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP VSETÍN A OBCÍ PŘIPOJENÝCH DO SPOLUFINANCOVÁNÍ.“

 Sdružení Mikroregion Rožnovsko

 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčško – Kelečsko

 Město Valašské Meziříčí

A obce, ve kterých v daném kalendářním roce poskytujeme službu:

Obec Jablůnka

Obec Velké Karlovice

Městys Nový Hrozenkov