Krizová intervence

Krizová intervence je soubor činností, které umožňují akutní podporu osobě či rodině v krizi. Činnosti krizové intervence je zaměřeny na podporu členů rodiny popř. osamělé pečující osoby tak, aby byla schopna vlastními silami řešit pro ni neřešitelnou situaci. Při konečném řešení této situace je možno využít běžné služby v regionu. Činnosti krizové intervence jsou vždy bezplatné.

Činnosti krizové intervence

  • podpora sociální pracovnice, naslouchání
  • sociálně-právní poradenství
  • psychoterapeutický rozhovor vedený metodou systemiky zacílený na podporu nalézání řešení vlastními silami
  • relaxační  a terapeutické činnosti podpory pečujících osob

Realizační tým krizová intervence

  • sociální pracovnice  (výcvik systemiky v krizové intervenci , výcvik podpory komunikace a interakce metodou videotréninku interakcí)
  • psychoterapeut

Krizovou intervenci je možno realizovat i v terénu, tzn. v domácím prostředí pečující osoby.

Kontakt

Božena Mikulíková
telefon: 603 823 293
email: bozena.mikulikova@auxilium.cz