Sociálně – aktivizační služby pro děti/osoby se ZP

P1410046 DSC_0072

 

Poslání služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením je podpora a rozvoj schopností a možností jedince, tedy všeho co umí, může a zvládne dělat, a rozvoj toho, co mu pomůže zapojit se do společnosti.

Naše cíle:

 • rozvíjet nebo udržovat osobní a sociální schopnosti a dovednosti podporující sociální začleňování lidí se zdravotním postižením
 • umožnit lidem se zdravotním postižením setkávání s lidmi podobného věku
 • umožnit lidem se zdravotním postižením zažívat vnitřní uspokojení a rozvoj osobnosti formou seberealizace (rozhodovat sám o sobě, o své činnosti, uplatňovat své schopnosti a dovednosti, realizovat své nápady)

Základní činnosti služby

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
b) sociálně terapeutické činnosti
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Co si pod tím představit:

 • nácvik komunikačních dovedností (umění vyjádřit svůj názor, požádat o to, co potřebuji, poprosit, poděkovat, vyjádřit své pocity apod.)
 • nácvik sociálních dovedností (umění domluvit se s lidmi, hezky se k sobě chovat, působit dobře na ostatní, mít s ostatními dobré vztahy, rozumět různým pravidlům)
 • podporu samostatné sebeobsluhy a péče o vlastní osobu
 • nácvik nakupování a zacházení s penězi, nácvik vyřizování běžných záležitostí – banka, pošta apod.
 • nácvik samostatného pohybu, orientace na ulici, cestování veřejnou dopravou
 • pomoc a podporu při výběru komunikačních pomůcek a zavádění struktury a vizualizace u uživatelů, kteří nekomunikují verbálně
 • nácvik využívání běžných komunikačních prostředků a zdrojů informací – nácvik obsluhy mobilu, počítače – včetně využívání emailu
 • podpora samostatného rozhodování a aktivního postoje k trávení volného času – hledání možností využití volného času
 • procvičení jemné a hrubé motoriky, trénink paměti, udržení pozornosti apod.

Formy služby

 • terénní – jsou poskytovány v přirozeném prostředí uživatele (v rodině)
 • ambulatní – uživatel dochází do Centra Auxilium

Činnosti jsou realizovány individuálně s jednotlivci nebo ve skupině uživatelů.

Zásady naší práce

 • zachováváme lidskou důstojnost
 • vždy jste pro nás partnerem
 • nikdy nesdělujeme vaše osobní údaje třetím osobám
 • co zvládnete udělat sami, neděláme za vás
 • vždy máte právo se rozhodnout co a jak chcete dělat
 • snažíme se o to, abyste nás v budoucnu nepotřebovali

Komu je služba určena

 • osobám s tělesným postižením
 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s kombinovaným postižením
 • osobám s poruchami autistického spektra
 • věk uživatelů 1 – 26 let

Kapacita služby

 • celková kapacita je 45 uživatelů
 • kapacita jedné skupiny je 5 uživatelů (podle zaměření skupiny)

Cena služby

základní činnosti jsou dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, poskytovány zdarma

 


Kontakt:

Vedoucí služby

Mikulíková Božena
telefon: 603 823 293
e-mail: bozena.mikulikova@auxilium.cz

 

SLUŽBU PODPORUJE:

Zlínský kraj:

„PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU ZK PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ ZK PRO ROK 2022.“

„PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU ZK K ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SOC. SLUŽEB NA ÚZEMÍ ZK PRO ROK 2022.“

Město Vsetín:

„DOTACE Z FONDU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP VSETÍN A OBCÍ PŘIPOJENÝCH DO SPOLUFINANCOVÁNÍ.“

Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčško – Kelečsko

Město Valašské Meziříčí

A obce, ve kterých v daném kalendářním roce poskytujeme službu:

Obec Jablůnka

Obec Velké Karlovice

Městys Nový Hrozenkov