Odlehčovací služby pro děti/osoby se ZP

 

 DSC_0303

Naše poslání

Posláním odlehčovací služby je zabezpečit dítěti/osobě se zdravotním postižením péči a podporu a tím poskytnout rodičům (zákonným zástupcům), kteří o dítě celodenně a řádně pečují, čas pro nezbytný odpočinek.

Cíl

Cílem odlehčovací služby je umožnit rodičům (zákonným zástupcům), kteří celodenně a řádně pečují o dítě/osobu se zdravotním postižením nezbytný odpočinek. Potřebný čas mohou využít dle svých potřeb a přání.

Asistent v průběhu odlehčovací služby poskytuje tyto základní činnosti podle §44 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

P1410531P1410598

 

Poskytování služby:

Odlehčovací služba je službou terénní. Je poskytována v pracovní dny v době od 6 do 18 hodin, přesné vymezení času průběhu služby je dohodnuto s uživatelem.

Služba je poskytována v regionech měst Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Cílová skupina uživatelů odlehčovacích služeb

Odlehčovací služba je určena dětem se zdravotním postižením ve věku 1 – 18 let a osobám se zdravotním postižením ve věku 18 – 30 let.                    P1410301 (2)

Děti/osoby se zdravotním postižením                     

 • s tělesným postižením
 • s mentálním postižením
 • s poruchou autistického spektra
 • s kombinovaným postižením

Odlehčovací služba není určena:

 • dětem/osobám s kombinovaným postižením, kde převládá zrakové postižení, sluchové postižení nebo psychické poruchy.
 • dětem/osobám se zdravotním postižením, jehož součástí jsou psychické poruchy v akutní fázi nemoci.
 • dětem/osobám se zdravotním postižením, které jsou nebezpečné samy sobě nebo svému okolí.

Kapacita služby

Okamžitá denní kapacita odlehčovací služby je 8 uživatelů. ( 60 hod. přímé péče za týden)

Průběh služby

Žadatel o službu je seznámen s možnostmi podpory, cíli služby, posláním a základními zásadami odlehčovací služby. Současně je informován i o všech svých právech, povinnostech, podávání stížností a cenou služby.

Pokud dojde k souladu nabídky a poptávky, je uzavřena smlouva‘o službě. Z žadatele se stává uživatel, který je součástí týmu při plánování a společně s klíčovým pracovníkem vytváří Individuální plán. Uživatel služby je při realizaci služby vedoucí osobou, on rozhoduje, kdy, kde a jakým způsobem mu bude služba poskytována (samozřejmě v souladu s provozními možnostmi organizace). Základní činnosti služby, které asistent provádí u uživatele se řídí dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Služba je ukončena vypovězením ze strany uživatele, či uplynutím smluvní doby. Děti a osoby s úpravou způsobilosti k právním úkonům zastupují nebo doprovázejí při průběhu vyjednávaní služby rodiče či opatrovníci.

 

Ceník služeb (platné od 1.2.2023)

Více o právech a informacích najdete v dokumentu níže.

 

 

Kontakt:

Vedoucí služby

Bc. Jana Rašková
e-mail: jana.raskova@auxilium.cz
tel.: 739 317 116

 

SLUŽBU PODPORUJE:

Zlínský kraj:

„PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU ZK PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA ÚZEMÍ ZK PRO ROK 2022.“

„PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU ZK K ZAJIŠTĚNÍ DOSTUPNOSTI SOC. SLUŽEB NA ÚZEMÍ ZK PRO ROK 2022.“

Město Vsetín:

„DOTACE Z FONDU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ORP VSETÍN A OBCÍ PŘIPOJENÝCH DO SPOLUFINANCOVÁNÍ.“

Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko

Město Valašské Meziříčí

A obce, ve kterých v daném kalendářním roce poskytujeme službu:

Obec Jablůnka

Obec Velké Karlovice

Městys Nový Hrozenkov