Doprava s asistencí

Doprava s asistencí

Doprava je neregistrovanou sociální službou, která je doplňující, leč nenahraditelnou aktivitou celé organizace. Doprava s asistencí není pouhé „taxi“ pro lidi, kteří mají nějaké specifické potřeby, ale je to komplexní a nadstandartní péče pro uživatele.

K čemu je doprava s asistencí určena?

Doprava s asistencí je sociální služba, která realizuje přepravu osob upoutaných na invalidní vozík či osob s omezením rozumových, orientačních a komunikačních schopností. Doprava je doplněna činnostmi, které umožní přepravu těchto osob bez doprovodu jiné osoby tak, aby jejich život byl co nejvíce samostatný. V případě volné kapacity je služba určena pro veřejnost.

Pro koho je služba určena?

Službu poskytujeme osobám

  • Imobilním
  • Se specifickými potřebami v oblasti mobility¨
  • Se specifickými potřebami v oblasti rozumových a komunikačních dovedností
  • Seniorům
  • Skupinám

Jaký je časový rozsah služby?

Služba je realizována v pracovních dnech v čase od 7 do 15 hodin dle požadavků uživatelů. Je realizována převážně v regionu ORP Vsetín

Jak služba probíhá a co všechno zahrnuje?

Služba je realizována buď ojediněle na základě telefonické výzvy, nebo pravidelně na základě písemné smlouvy. Doprava je realizována speciálně upraveným autem, které umožňuje přepravu osob přímo na ortopedickém vozíku. Řidič poskytuje nezbytnou pomoc či podporu k zajištění bezpečného příchodu, nástupu a výstupu z vozidla a následně doprovodu do cílového místa přepravy. Míra podpory se stanovuje na základě jednání s uživatelem či jeho zákonným zástupcem. V případě mimořádných požadavků je zpracována písemně a uložena spolu se smlouvou o službě. Vedoucí služby je povinen seznámit s tímto ostatní pracovníky střediska.

Činnosti dopravy s asistencí

Doprava s asistencí v ceně zahrnuje:

  1. Vyzvednutí uživatele a doprovod k automobilu.
  2. Pomoc při nasednutí do automobilu a upoutání osob přepravovaných na ortopedických vozících.
  3. Dopravu na cílové místo.
  4. Zajištění doprovodu, popř. předání odpovědné osobě.
  5. Asistence v rámci dopravy s asistencí nesmí přesáhnout 15 min., delší čas je hrazen již dalšími úhradami.

Doprava s asistencí může být doplněna dalšími úkony nad rámec služby jako je doprovod k lékaři, do obchodu, atd. Tyto činnosti jsou již hrazeny nad rámec základních cen dopravy. Jsou stanoveny v ceníku služeb.  

Kolik za službu zaplatíte?

Služba je realizována za úplatu. Ceny jsou stanoveny ceníkem služby, jsou veřejně přístupné a každý uživatel je s cenou dopředu seznámen.

Aktuální ceník služby

Jak nás můžete kontaktovat v případě zájmu a kde nás najdete?

Bezplatná telefonní linka  737 290 290 v pracovní dny v době od 7 do 15 hodin.

Jak je doprava s asistencí financována a kdo naši práci podporuje?

Doprava s asistencí je podpořena dlouhodobým partnerem služby, firmou Nástrojárna Matrix a úhradami uživatelů.

Leták k tisku ke stažení

Pro sponzory

Jak nám můžete pomoci

Získáno 

105 darů

od 80 sponzorů

Příspěvek darujme.cz

Zde nám můžete přispět

 

QR PLATBA

Zde nám můžete přispět přímo na náš účet bankovním převodem
Na nácvik sociálních dovedností u dětí s autismem

QR PLATBA

Zde nám můžete přispět přímo na náš účet bankovním převodem
Na Realizaci víkendových odlehčovacích pobytů 
- 6 víkendů ročně