Odlehčovací služba

Odlehčovací služba

K čemu je odlehčovací služba pro osoby a děti se zdravotním postižením určena?

Odlehčovací služba je určena pro pečující o osoby a děti se zdravotním postižením. Cílem odlehčovací služby je umožnit rodičům a pečujícím, kteří celodenně a řádně pečují o osoby a děti se zdravotním postižením, čas pro nezbytný odpočinek. Jedná se o terénní službu, poskytovanou v regionech Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm.

Služby jsou realizovány těmito základními činnostmi podle §44 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy nebo pomoci při zajištění stravy

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

d) sociálně terapeutické činnosti

e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Pro koho je služba určena?

Služba je určena dětem se zdravotním postižením ve věku 1–18 let a osobám se zdravotním postižením ve věku 18 – 30 let.

Jaký je časový rozvrh služby?

V pracovní dny v době od 6 do 18 hodin, dle přesného vymezení požadavků klienta.

Jak služba probíhá a co všechno zahrnuje?

Zájemce o službu (rodič, zákonný zástupce nebo osoba se zdravotním postižením) kontaktuje vedoucí Odlehčovací služby osobně, telefonicky či emailem. Sociální pracovnice zájemci vysvětlí, jak služba OS funguje, zájemce sdělí svá očekávání.

Pokud dojde k souladu nabídky služby a očekávání zájemce, obě strany spolu uzavřou písemnou Smlouvu o poskytování sociální služby.

Dále si klient stanoví cíle, které chce v rámci OS naplnit a nastaví si míru podpory. Sociální pracovnice cíle zaznamená do Individuálního plánu klienta. Individuální plán se stanovuje na dobu 6 měsíců, cíle se hodnotí průběžně, nejpozději však po uplynutí této doby, kdy dojde k vyhodnocení osobních cílů, zhodnocení celé služby a pokud se klient rozhodne službu využívat i nadále, stanoví si další Individuální plán. Jako osobní cíl si může klient nastavit např.: pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při použití WC, doprovod na nákupy, doprovod na volnočasové aktivity, pomoc při přesunu na vozík apod.

Před začátkem poskytování služby je pracovníkem OS vypracován Manuál péče, kde klient (nebo zákonný zástupce) uvedou veškeré informace potřebné k zajištění kvalitní odlehčovací služby (např. co má klient rád, co ho naopak stresuje, jestli má specifické požadavky na péči apod.).

Služba probíhá terénní formou, kdy kvalifikovaný pracovník za klientem přijede do jeho přirozeného, domácího prostředí a převezme péči o něj a jeho potřeby na určitý čas místo jeho zákonných zástupců. Pečující osoby tak mají potřebný prostor pro odpočinek, nebo volný čas pro vyřízení potřebných věcí.

Kolik za službu zaplatíte?

Odlehčovací služba je poskytována dle ceníku, platného od 1.2. 2023 – viz. odkaz.

Jak nás můžete kontaktovat v případě zájmu a kde nás najdete?

Osobně na adrese: Nemocniční 945, Vsetín – Budova polikliniky, 4. patro

Telefonicky na čísle: +420 739 317 116

E-mailem na adresu: osobni.asistence@auxilium.cz

 

Leták k tisku ke stažení

Jak je odlehčovací služba financována a kdo naši práci podporuje?

SLUŽBU pro rok 2024 PODPORUJE:

Zlínský kraj - Kraj bez hranic
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2024

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2024

 

 

 

Dotace z rozpočtu města Vsetín
Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2024
Obec Hošťálková
Obec Růžďka

SLUŽBU pro rok 2023 PODPORUJE:

Zlínský kraj - Kraj bez hranic
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2023
Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2023
 
Dotace z rozpočtu města Vsetín
Dotace z fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování
Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2023
Dotace z rozpočtu sdružení Mikroregion Rožnovsko
Obec Hošťálková
Obec Zděchov

SLUŽBU pro rok 2022 PODPORUJE:

Zlínský kraj - Kraj bez hranic
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území ZK pro rok 2022
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2022
Dotace z fondu sociálních služeb v ORP Vsetín a obcí připojených do spolufinancování
Dotace z rozpočtu města Vsetín
Dotace z rozpočtu města Valašské Meziříčí v oblasti sociálních a zdravotních služeb pro rok 2022
Dotace z rozpočtu sdružení Mikroregion Rožnovsko

A obce, ve kterých v daném kalendářním roce poskytujeme službu:

Obec Halenkov

Obec Hošťálková

Obec Zděchov

Pro sponzory

Jak nám můžete pomoci

Získáno 

105 darů

od 80 sponzorů

Příspěvek darujme.cz

Zde nám můžete přispět

 

QR PLATBA

Zde nám můžete přispět přímo na náš účet bankovním převodem
Na nácvik sociálních dovedností u dětí s autismem

QR PLATBA

Zde nám můžete přispět přímo na náš účet bankovním převodem
Na Realizaci víkendových odlehčovacích pobytů 
- 6 víkendů ročně