Home > Posts by Božena Mikulíková

pobytové akce 2021

Vážené rodiny,  množí se dotazy, kdy zjišťujete, jak to bude letos s pobytovými akcemi. Mohu však sdělit jistě jen jedno. V plánu je vše – 7 odlehčovacích víkendových pobytů, pobyt pro rodiny s dětmi z rané péče i táborové...

Statistika jinak…

„Miluji“ statistiky a výkaznictví, ale občas zjišťuji zajímavé věci: Pracovníci naší společnosti provázeli v roce 2020 svou prací 96 rodin, ve kterých žijí děti a mládež s těžkým stupněm ZP. Auxiliáni podpořili děti a mládež s nejtěžším stupněm ZP...

Týden rané péče

        Ani doba covidová nesnížila potřebu rodin, které vychovávají a pečují o své děti se zdravotním postižením či nerovnoměrným vývojem. Změnily se jen činnosti podpory. A tuto skutečnost připomíná i týden rané péče. I my si...