S ohledem na aktuální epidemiologická opatření není možno realizovat skupinové intervence pro rodiny dětí provázené ranou péčí.  Individuální nácvik sociálních dovedností v rámci ambulantních prostor je i nadále možný.  Kontaktujte, prosím, svou poradkyni. Věřím, že se brzy situace upraví a bude možno se opět setkávat a podporovat i v rámci skupiny.