Pro nás pamětníky i ty, kteří tyto budovatelské časy nezažili. Petr byl ten, kdo přišel s myšlenkou založit Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – pobočku Vsetín. Bez jeho iniciativy a osobního nasazení by pravděpodobně bylo vše jinak. R.I.P.