Home > Posts by Božena Mikulíková ( > Page 2)

Oznámení partnerům

Vážení příznivci a partneři organizace, velmi si vážíme Vaší podpory. Bez  Vás není auxiliánský tým schopen naplňovat své poslání – pozitivně ovlivňovat svou činností životní podmínky osob, jejichž život je znevýhodněn zdravotním postižením.  Uvědomujeme si, že partnerství je plnohodnotné jen...

Auxiliánské principy

Vážení přátelé Auxilia, v letošním roce prodělává naše organizace významné změny. Přestože náš každodenní život velmi komplikuje dluhová zátěž z minulých let i moje zdravotní problémy, usilujeme o přerod organizace. Viditelné změny,  jako je nové logo či internetové stránky,...