Ani doba covidová nemění potřeby našich výjimečných dětí. Jejich provázení a podporu realizujeme bez omezení. Náročnější je dezinfekce prostor a pomůcek, ale kontakty s dětmi jsou stejně radostné a pohodové… Jsou naší každodenní dávkou lásky a radosti.  Od 2.12. opět otevíráme i skupinovou podporu dětí v rámci integrační herny. Počet dětí musí být korigován, proto je třeba se hlásit poradkyni rané péče Jitce Gargulákové.