Ani doba covidová nesnížila potřebu rodin, které vychovávají a pečují o své děti se zdravotním postižením či nerovnoměrným vývojem. Změnily se jen činnosti podpory. A tuto skutečnost připomíná i týden rané péče. I my si význam rané péče připomeneme videoworshopem s názvem ABA a její možnosti v rané péči.