Vážení uživatelé služeb,
s těžkým srdcem oznamuji, že v návaznosti na doporučení MPSV s účinností ode dnešního dne rušíme tyto plánované aktivity:
– středeční herny v rámci služby rané péče
– komunitní setkání uživatelů služeb rané péče v dětské Džungli na Vsetíně dne 5.10.2020
– odlehčovací pobyt pro starší děti a mládež v Březinách ve dnech 9.-11.10.2020
– pobyt rodin uživatelů rané péče ve Viganticích ve dnech 16.-18.10.2020
Přeji všem pevné zdraví a duševní pohodu a těším se na alternativní spolupráci v rámci možností, které nám aktuální situace přináší. A protože jsem si jistá, že jste ti nejlepší a nejsilnější lidé, které jsem kdy potkala, věřím, že to vše spolu zvládneme a naučíme se řadu nových věcí, které nám budou život obohacovat v dalších dnech.

 

 
 
 
35  

Oslovení lidé
 
21