Zasílám plakáty od paní Cábové ze sociálního odboru MěU v Rožnově.

2 Setkání poskytovatelů SS 2020

3 Jarmark neziskových organizací 2020

 

Také oni se těší na setkání.  Dle předpovědi má na toto odpoledne svítit slunce a tak nic nebude bránit společnému setkávání.  Po oba dny se budete moci setkat také s pracovníky Naděje Otrokovice – poskytovatele služby denního stacionáře pro osoby s PAS a jinými závažnými druhy kombinovaného postižení, který zahajuje v Rožnově provoz od 1.1.2021.