Vážení,

Protože se nám nepodařilo získat do služby dostatečný počet pracovníků, jsme nuceni na dobu přechodnou oznámit nemožnost poskytovat podporu všem uživatelům služby (dětem a mládeži se ZP) formou skupinové práce. Jako náhradní alternativu vyplývající z požadavků individuálního plánu navrhuji využít možnost setkání více uživatelů za podpory osobních asistentů v prostorách sociálně aktivizačních služeb.

Uživatelé, kterých se tato možnost dotýká, budou osloveni vedoucí osobní asistence k dojednání nabídky. Protože však nebudou aktuálně využívat ambulantní formu sociálně aktivizační služby, jsem nucena vybírat od zájemců i tuto formu podpory 30,- Kč na odpoledne na zajištění hygienického provozu zařízení v návaznosti na opatření COVID.

Jedná se o přechodné ustanovení platné od 1.9.do 31.12.2020. (pokud se podaří nalézt pracovníka služby, bude podpora uživatelů služeb okamžitě převedena do standartní formy – sociálně aktivizační služby – skupinový program).

 

Ve Vsetíně dne 1.9.2020                                                                    Mikulíková Božena

                                                                                                                Ředitel společnosti