Vážení příznivci a partneři organizace,

velmi si vážíme Vaší podpory. Bez  Vás není auxiliánský tým schopen naplňovat své poslání – pozitivně ovlivňovat svou činností životní podmínky osob, jejichž život je znevýhodněn zdravotním postižením.  Uvědomujeme si, že partnerství je plnohodnotné jen tehdy, jestliže obě strany jsou informovány o svých každodenních aktivitách, o svých úspěších, ale i plánech do budoucna. Rádi bychom naše partnerství posílili a upevnili. Proto jsme se rozhodli Vás pravidelně informovat o novinkách auxiliánského světa. První info materiál budeme distribuovat na konci listopadu 2015. Věříme, že naši snahu o posílení partnerství oceníte a bude pro Vás přínosem.