Vážení přátelé Auxilia,

v letošním roce prodělává naše organizace významné změny. Přestože náš každodenní život velmi komplikuje dluhová zátěž z minulých let i moje zdravotní problémy, usilujeme o přerod organizace. Viditelné změny,  jako je nové logo či internetové stránky, nejdou přehlédnout. Věřím, že je hodnotíte pozitivně.  Vnitřní změny již na první pohled viditelné nejsou. Doufám však, že je brzy pocítíte ve zvýšené kvalitě naší práce.

Za nejpodstatnější změnu považuji přerod pracovního kolektivu v auxiliánský tým.  V rámci týmové práce nese každý z nás spoluzodpovědnost za kvalitu námi poskytovaných služeb. Proto jsme si zásady své práce pojmenovali. Vytvořili  jsme auxiliánské principy, které jsou etickým východiskem naší práce. Dovoluji si vás s nimi seznámit:

Auxiliánské principy:

  1. Pomoc chápeme jako pokorné provázení potřebných, kteří nás s důvěrou a nadějí v podporu přijmou. Poskytnutá důvěra je nám ctí i závazkem ke kvalitě služeb.
  2. Život člověka a jeho hodnotu měříme láskou, kterou do života přináší nikoli mírou zisku, kterou viditelně dává společnosti.
  3. Zdravotní handicap vnímáme jako výzvu k hledání originálních řešení životní cesty, nikoli jako břímě pro život jedince i jeho rodiny.
  4. Každý člověk a jeho rodina je výjimečný originál a stejně jedinečná je i forma podpory, kterou pro svůj život potřebuje. Usilujeme o to, abychom svým každodenním životem předali tento svůj postoj lidem ve svém okolí. Jen tak se může stát z originálního přístupu norma pro běžný život.
  5. Člověka se zdravotním handicapem a jeho rodinu respektujeme jako jediného odborníka na svůj život. Svými profesionálními znalostmi a zkušenostmi mu pouze pomáháme orientovat se v nabídce možností a nalézání vlastních řešení své životní cesty.
  6. Svou činností podporujeme zejména ty, které pro náročnost podpory odmítají ostatní poskytovatelé sociálních služeb. Náročnost podpory je pro nás výzvou k aktivizaci vlastních sil, ne důvodem k odmítnutí podpory.
  7. Pokud je podpora dětí/osob se ZP ohrožena nedostatkem finančních prostředků potřebných k zákonné úhradě služby, usiluje management organizace o zajištění účelové podpory těchto dětí tak, aby socioekonomická situace rodiny nebyla limitující pro podporu vývoje dítěte.
  8. Svou podporou pomáháme potřebným nalézt vlastní schopnosti k tomu, aby dokázali zcela nezávisle rozhodovat o všech skutečnostech souvisejících s jejich aktivním životem. Podporujeme pečující rodiny i osoby se ZP k hledání dalších cest životem nezávisle na našich službách.
  9. Usilujeme o vlastní profesionalitu a odborný růst. Jen tak můžeme být pro rodiny dětí/osob s handicapem oporou.

 

Všechny změny organizace konáme s nadějí, že se Auxilium o.p.s. přerodí v perspektivního poskytovatele sociálních služeb, který bude moci provázet rodiny pečující o děti s nejtěžším stupněm ZP bez každoročních obav o udržení námi poskytovaných služeb.

BM