Aktuálně realizované a plánované projekty

PODPORA A ROZVOJ VYBRANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI III

Realizace: od 1. 1. 2023 do 12/2026

Anotace projektu:
Projekt chce podpořit zajištění a zvýšení dostupnosti a kapacity vybraných druhů ambulantních a terénních sociálních služeb. Jedná se o služby sociální rehabilitace, osobní asistence, sociálně terapeutické dílny a podpory samostatného bydlení. Projekt podporuje vytvoření podmínek pro setrvání osoby v jejím přirozeném prostředí a současně reaguje na probíhající procesy transformace pobytových zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a rovněž transformace psychiatrické péče. Rozvoj vybraných druhů sociálních služeb bude vycházet z aktuálních potřeb osob na daném území ve Zlínském kraji.