Warning: include_once(includes/admin/class-wpdb-admin.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.auxilium.cz/www/wp-content/plugins/wp-database-backup/wp-database-backup.php on line 107

Warning: include_once(): Failed opening 'includes/admin/class-wpdb-admin.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.auxilium.cz/www/wp-content/plugins/wp-database-backup/wp-database-backup.php on line 107
Aktuálně realizované a plánované projekty – Auxilium o.p.s
Home > Spolupracujeme > Aktuálně realizované a plánované projekty

Sbírkový projekt Pomozte dětem

Název projektu:    Pečovat s perspektivou

Realizace: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2022

Anotace projektu:

Auxilium, o.p.s již více než 20 let provází komplexem svých sociálních služeb rodiny pečující o děti s nejtěžším stupněm zdravotního postižení. Odpočinek pro rodiče je nezbytným předpokladem pro udržitelnou péči o tyto děti v jejich přirozeném prostředí. Realizace 9 pobytových akcí pro děti převážně a autismem tak dává rodičům odpočinek, dětem potom radost z aktivního trávení času spolu s kamarády. Zkušeností získaných projektu plánujeme využít při zavádění Homeshatingu.

Projekt podpořen částkou 350.000,- Kč ze sbírkového projektu Pomozte dětem

Nadace Agrofert

 

Nadace Agrofert – program „Podpora dětí s mentálním, fyzickým či kombinovaným hendikepem“

Název projektu:    Do dalších dnů s úsměvem…

Realizace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021

Anotace projektu:

Auxilium, o.p.s. je ojedinělým poskytovatelem sociálních služeb pro děti se ZP nejtěžšího typu a jejich rodiny. V rámci 4 registrovaných sociálních služeb a 5 neregistrovaných provázíme dlouhodobě cca 100 rodin v rámci okresu Vsetín. I když je jednou z našich služeb registrovaná odlehčovací služba – formou terénní, vnímáme nekončící potřebu posílení této služby formou pobytové alespoň o víkendech a prázdninách. Proto již více než 15 let nabízíme rodinám 6 víkendových a letos už i 3 týdenní odlehčovací pobyty. Termíny pro letošní rok jsou již pokryty i s náhradníky, pro další rok je již veden list poptávky. I ten je z 50ti procent zaplněn. Víkendové pobyty jsou realizovány ne jako pobyty hlídací, ale jako aktivizační dny naplněné nácvikem sociálních dovedností a komunikace, zejména potom ve skupinách. Pobytových akcí se účastní nejen asistenti, ale i aktivizační pracovník a terapeut O.T.A. , který realizuje nácvik skupinový – řešení problémového chování.  Během pobytů je realizována i canisterpaie, hipoterapie, výlety, návštěvy dětských center apod.  Rodiče se tak těší na odpočinek a děti na sdílené štěstí.

Projekt podpořen částkou 200.000,- Kč

 

 


Anotace projektu:

Záměrem projektu je podpora kvality a rozvoj sociálních služeb žadatele pomocí zvýšení kvality metodických materiálů popisujících činnosti jednotlivých služeb vedoucích k plnění standardů kvality. K dosažení cílů projektu je nutné vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách s cílem zlepšit jejich kompetence pro výkon profese v sociální sféře. Toto je doplňkovou činností projektu.

Specifické cíle:

Číslo prioritní osy, Název prioritní osy                     03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Číslo investiční priority, Název investiční priority 03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
                                                                                           03.2.63.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální

Cílová skupina: 

Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci

Klíčové aktivity: 1. Příprava a vytvoření zázemí pro realizaci projektu

                                   2. Práce na metodických materiálech

                                    3. Vzdělávání

                                    4. Vyhodnocení a evaluace