O nás

SUMAVA i 126

 

Obecně prospěšná společnost Auxilium o.p.s. byla založena na základě rozhodnutí členské schůze občanského sdružení Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Auxilium, které je v regionu známé jako ojedinělý poskytovatel sociálních služeb podporujících život rodin pečujících o děti, následně osoby s nejtěžším stupněm ZP. S nově vznikajícím občanským zákoníkem a změnami, které přináší do života nás všech, založili členové výboru Auxilium o.p.s. Jsou přesvědčeni,  že právě tato forma právnické osoby umožní do budoucna nejen udržet, ale rozšířit a zkvalitnit služby, které umožňují snížit dopady zdravotního postižení na život všech členů pečujících rodin.

Do rejstříku obecně prospěšných společností byla zapsána dne 26.9.2013 u Krajského soudu v Ostravě. Dne 21.10.2013 byla zaregistrována jako poskytovatel sociálních služeb rané péče, sociálně aktivizačních služeb pro děti/osoby se ZP, osobní asistence a odlehčovacích služeb. Ode dne 28.12.2013 je pověřena výkonem sociálně právní ochrany dětí.

V souladu s rozhodnutím členské schůze spolu se všemi závazky občanského sdružení převzala Auxilium o.p.s. i majetek navázaný na realizované služby. Část majetku (automobily, některé kompenzační pomůcky) má v bezplatném pronájmu. Svou činnost realizuje v Centru Auxilium, v budově polikliniky Vsetín.

ARPZPD v ČR, klub Auxilium od 1.1.2014 změnila svůj název i sídlo. Jmenuje se ARPZPD v ČR, klub Jadernička a pracuje jako spolek. Jeho práce bude zaměřena na spolkovou činnost v prospěch svých vlastních členů.  Soulad s nastaveným poslání společnosti Auxilium o.p.s. je zajištěn zakladateli organizace – rodiči pečujícími o děti s postižením a členy správní rady – také rodiči pečujícími o děti se ZP. Obě organizace budou i nadále velmi úzce spolupracovat. Auxilium o.p.s. jako profesionální poskytovatel služeb, Klub Jadernička jako svépomocná komunitní skupina.

 

Statut obecně prospěšné společnosti