Dovolujeme si přeposlat milé pozvání.

Dobrý den,

srdečně Vás zveme  na setkání s pečujícími, kde si navzájem budeme sdílet své zkušenosti, starosti i radosti, spojené s péčí o blízkého. Můžete jen naslouchat, nebo se i zapojit. Vše je jen na Vás. Máte jedinečnou možnost na chvíli uniknout z domácího prostředí a uvědomit si, že v tom nejste sami. Máte možnost se setkat s lidmi, kteří prožívají stejnou životní situaci.

Přijďte si k nám odpočinout, načerpat sil do pečování a dozvědět se užitečné informace.   

Kdy:  úterý 25.7. 2023

Kde: domov Vyhlídka 2. patro, vzdělávací centrum Vidia, Strmá 34, Vsetín , Diakonie Vsetín

Čas:  16:00 hod.- 18:00 hod.

Cena: zdarma

Prosím o přihlášení do 24.7. prostřednictvím emailové adresy: orsagova@diakonievsetin.cz, nebo tel. čísla: 739 332 964.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Milena Orságová
vedoucí Denního stacionáře Zahrada