Naši klienti i asistenti se těší na první jízdu tímto autem. Velké poděkování všem, kteří tento projekt finančně podpořili či se jinak podíleli.