Pomáhej AUXILIU pohybem – aplikací EPP od Skupiny ČEZ

Společnost AUXILIUM, o.p.s již více než dvacet let poskytuje sociální služby rodinám a dětem se zdravotním a kombinovaným postižením od jejich narození do věku 40-ti let.

Kromě rané péče, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizačních služeb, dopravy a půjčovny kompenzačních pomůcek, pořádá AUXILIUM také pobytové akce. Víkendové pobyty jsou pořádány 6x ročně. Na jaře a v létě, tedy dvakrát do roka, probíhá také týdenní pobyt. Každý klient pobytové akce má nepřetržitě k dispozici svého osobního asistenta, což je z hlediska nákladů na akci  velmi významná položka.

Proto společnost AUXILIUM podala žádost o nadační příspěvek na osobní asistenci na pobytových akcích z grantového řízení Nadace ČEZ. Tato žádost bude v nejbližší době zařazena do mobilní aplikace EPP „Pomáhej pohybem“. Uživatelé této aplikace mají možnost vlastním aktivním pohybem ovlivnit, zda se nám podaří získat celou navrženou částku 100 000,-Kč.

Termín, od kterého bude možno, v rámci aplikace EPP, podpořit osobní asistenci na pobytových akcích spol. AUXILIUM, není předem znám. Přesto doufáme, že aktivní i rekreační sportovci na Vsetínsku nenechají společnost AUXILIUM na holičkách a v pravý čas, zdraví prospěšnou činností, pomohou získat významný příspěvek.