Na 2.dubna každoročně připadá Světový den autismu. Svou podporu rodinám, kterých se porucha autistického spektra (PAS) dotýká, vyjadřují lidé i instituce například modrým oblečením, nasvícením budov do modré barvy.

Den porozumění autismu je jednoduše dnem MODRÝM, protože modrá barva symbolizuje komunikaci a sebevyjádření, tedy oblasti, v nichž mají lidé s autismem nejvíce potíží.

Je samozřejmé, že se i náš kolektiv zapojuje….

Co vy, připojte se….