Služba „Doprava s asistencí“ nabízí transport nejen lidem se zdravotním postižením

Auxilium, o.p.s. jako poskytovatel této služby, podporuje svou prací rodiny dětí a mladých lidí se zdravotním postižením již více než 20 let. Mimo sociálních služeb jako je např. raná péče, odlehčovací služby nebo doprava s asistencí, nabízí také možnost přepravy všem občanům či malým skupinám cestujících. Vozidlo pro převoz je vybaveno nástupní plošinou pro jednodušší nástup a výstup z něj a disponuje zvýšenými sedačkami. V případě potřeby jsou naši pracovníci profesně i lidsky připraveni doplnit dopravu osob o návaznou asistenční službu.

„Vzhledem k poptávce o dopravu bez asistence jsme se rozhodli znovuzavést do provozu službu dopravy po Vsetíně. Jedná se službu, kdy našimi speciálně upravenými vozidly dopravíme zákazníka na místo jím určené (např. k lékaři, na nákup, kamkoliv…) a to za paušální cenu 100 Kč za jízdu. Služba se nabízí všem spoluobčanům (je možné přepravit i více cestujících z jednoho místa), přínosná bude určitě pro občany imobilní, i ty, kteří mají problém s pohybovým aparátem. Věříme, že tato služba naplní požadavky zákazníků a bude přínosem.  V případě zájmu službu objednávejte na telefonním čísle 737 290 290

 Přepravu je možné dohodnout na stanovený termín i v akutním případě. Těšíme se na spolupráci.

                                                                                                               Zdeněk Čablík

                                                                                                                Provozní manager a fundraiser