Ceník služeb Auxilium, o.p.s. platný od 1.7.2022

 

Cena služeb registrovaných podle zákona o sociálních službách:

Název sociální služby Cena služby
Raná péče                                                                                                                     

ZDARMA v souladu se zákonem o sociálních službách

Sociálně-aktivizační služby pro děti/osoby se zdravotním postižením

 

Název sociální služby péče Základní cena služby Množstevní sleva
Osobní asistence u dětí /osob se ZP  

140,- Kč za hodinu realizované služby

 

130,- Kč za hodinu realizované služby při odběru více než 4 hodin v celku v pracovní dny

Odlehčovací služby u dětí/osob se ZP

 

 • Cena služby je počítána po dobu přímé péče u uživatele služby (do ceny není započítávána cesta k uživateli)
 • Do ceny není počítána sociální práce ani vedení dokumentace požadované zákonem o sociálních službách či donátory
 • V případě, ve kterém vám brání v odebírání služeb finanční situace vás či vaší rodiny, nabízíme pomoc při zajištění financí na úhradu služeb (oslovení nadací, donátorů, veřejných sbírek…)

Multisenzorická stimulace

 • Jako součást individuálního plánu podpory vývoje dítěte ve službě raná péče – ZDARMA
 • 450,- Kč /jednotku (zvýšené nároky na dezinfekci prostředí i pomůcek)

Doprava s asistencí

  Základní cena Sloučená jízda Každodenní doprava Asistence nad rámec základní ceny Čekací doba
Jízda po Vsetíně 110,- Kč jízda 60,- Kč 80,- Kč 250,- Kč/hodinu 250,- Kč/hodinu
Mimo Vsetín 10,- kč za 1 km 250,- Kč/hodinu 250,- Kč/hodinu

 

 • Základní cenou se rozumí doprava uživatele z jednoho místa do určeného cíle (jízda zpět je již počítána jako druhá jízda)
 • Základní výkon služby – jízda po Vsetíně – zahrnuje pomoc při cestě k vozidlu a zpět (do 5 minut), upoutání do vozidla, pomoc při opouštění vozidla. Dopravu v základním výkonu může využít i 1 doprovázející osoba
 • Sloučená jízda je jízda více osob z jednoho místa do stejného cíle
 • Asistence nad rámec základní ceny – zajištění mobility osoby (řidičem vozidla) z výchozího bodu k vozidlu či naopak v rozsahu více než 5 minut. Pro výpočet úhrady je účetní jednotkou užíváme úseky 15 minut = 0,25 hodiny
 • Při dopravě mimo Vsetín je do jízdného počítána i cena za kilometry nezbytné k přistavení vozidla. Cena je počítána za celé vozidlo nikoli za osoby.  Při delší jízdě (nad 100 km) je možné upravit cenu dohodou.

Půjčovna pomůcek

 • Ceny jsou vždy smluvní
 • Rozsah cen od 50,- Kč do 1000,- za měsíc dle typu pomůcky a jejího opotřebení

př. ortopedický vozík mechanický   250,- Kč/měsíc

      mobilní schodišťová plošina       750,- Kč/měsíc

 • Cena je sjednána při zapůjčení pomůcky

 

Ceny jsou platné od 1.7.2022                                                      Božena Mikulíková

                                                                                                          Ředitel společnosti