Hernička pro děti z rané péče se 15.6.neuskuteční.

V měsíci červenci se v herničce nesetkáme vůbec.

V srpnu se na Vás budeme těšit každý čtvrtek tzn.: 4.8., 11.8., 18.8., 25.8.

vždy od 9 do 12 hodin.