V souladu s novelizací zákona o sociálních službách a ekonomickou situací společnosti zvyšujeme hodinové ceny za služby péče s platností od 1.7. 2022

Cena služeb registrovaných podle zákona o sociálních službách:

Název sociální služby Cena služby
Raná péče                                                                                                                       

ZDARMA v souladu se zákonem o sociálních službách

Sociálně-aktivizační služby pro děti/osoby se zdravotním postižením

 

Název sociální služby péče Základní cena služby Množstevní sleva
Osobní asistence u dětí /osob se ZP    

140,- Kč za hodinu realizované služby

   

130,- Kč za hodinu realizované služby při odběru více než 4 hodin v celku v pracovní dny

Odlehčovací služby u dětí/osob se ZP

 

  • Cena služby je počítána po dobu přímé péče u uživatele služby (do ceny není započítávána cesta k uživateli)
  • Do ceny není počítána sociální práce ani vedení dokumentace požadované zákonem o sociálních službách či donátory
  • V případě, ve kterém vám brání v odebírání služeb finanční situace vás či vaší rodiny, nabízíme pomoc při zajištění financí na úhradu služeb (oslovení nadací, donátorů, veřejných sbírek…)