Rada města Vsetín udělila paní ředitelce Mikulíkové cenu  Osobnost neziskového sektoru  roku 2021  v sociální oblasti. 

Paní ředitelka v oblasti sociálních služeb pracuje přes 30 let a během této doby načerpala nepřeberné množství zkušeností, které následně předává nejen svým zaměstnancům ve svém týmu, ale i rodičům. Její působení ve vedení společnosti není jen o bohatých zkušenostech v této oblasti, ale zejména o úžasném sociálním cítění s každým člověkem, a to nejen s jednotlivými klienty, ale i s jejich rodiči. Kdykoliv je ochotna poradit a pomoci, ať už se to týká pracovních či osobních záležitostí.

Aktivně usilovala a podporovala rodiče k vybudování stacionáře pro mladé lidi s kombinovaným zdravotním znevýhodněním v Rožnově pod Radhoštěm.

Vzhledem k této dlouhodobé praxi a přínosu v oblasti neziskových služeb Vsetín si toto ocenění plným právem zaslouží. 

Za její upřímnost, lidský a především profesionální přístup ke své práci si ji váží nejen celý tým zaměstnanců, ale i klienti a jejich rodiče. A za to ji patří veliký dík.

Paní ředitelko, děkujeme a přejeme hodně zdraví, elánu a životní pohody.

S úctou kolegyně a kolegové.