Autismus – celoživotní nemoc s neznámou příčinou

Poruchy autistického spektra (PAS) se objevují u 1,5–2 % dětí a 1 % dospělých. Celoživotní diagnóza autismu značně komplikuje sociální interakci, mírnější formy však umožňují vést i relativně normální život. K těm patří třeba Aspergerův syndrom.

Autismus nelze vyléčit, musíme se s ním sžít.

Autismus je vrozenou poruchou sociální interakce a komunikace. Jde o vadu ve vývoji a fungování mozku, kvůli které autisté odlišně vnímají běžné situace a neadekvátně na ně reagují.

Poruchy autistického spektra se nedají vyléčit. Včasná diagnostika však umožňuje aplikovat na dítě metody kognitivně behaviorální terapie, díky níž lze zmírnit některé projevy autismu a začlenit jedince do společnosti. Při dostatečném pochopení a oboustranném naučení se vzájemné komunikaci mohou vést autisté s mírnější formou autismu relativně normální život, a dokonce svou poruchu využít v zaměstnání (například smysl pro řád či zápal pro určité téma). Závažnější případy potřebují nepřetržitý dohled, i těm ovšem usnadní život trpělivost a respekt ze strany ostatních.

Příčiny autismu

Není zcela jasné, co autismus způsobuje. Zřejmě se jedná o genetické předpoklady spojené s dalšími faktory, jako jsou škodlivé látky a životní prostředí. Na vině mohou být také nemoci matky v těhotenství a komplikace při porodu. Autismus se objevuje třikrát častěji u chlapců než u dívek.

Jak poznat autismus

Obvykle se autismus projevuje už v dětství kolem 2. roku života. Nejvhodnější je diagnostikovat jej do 3 let věku dítěte, občas se však může rozpoznat až v dospělostiProjevy u jednotlivých autistů se mohou lišit. K těm základním patří:

 • neschopnost společenské interakce a komunikace,
 • stereotypy a opakující se zájmy,
 • sociální odcizení,
 • vyhýbání se společnosti,
 • absence empatie,
 • problém s mezilidskými vztahy,
 • nízká nebo naopak vysoká citlivost na doteky, zvuky a pohyby.
 • Někteří autisté se potýkají s vysokou citlivostí na doteky.
 • „Brzkou diagnostiku autismu u dětí umožňují pravidelné preventivní prohlídky u pediatra, který ověřuje vývoj dítěte v jednotlivých oblastech. Odchylky ve vývoji nemusí vždy značit autismus, ale již při podezření je vhodné vyhledat pomoc odborníka a vývoj více sledovat.
 • Projevy autismu se liší podle věku. Před 12. měsícem se u dětí vyznačuje malým zájmem o sociální kontakt, dále dítě nežvatlá a příliš nereaguje na snahu získat jeho pozornost. V 18 měsících může autismus naznačit neukazování na věci, nedostatečná reakce na řeč, nezájem o společné aktivity, nízká míra nápodoby či malá snaha o sdílení pozornosti (nošení a ukazování věcí). Po dosažení 2. roku se autismus projevuje nedostatečnou reakcí na pokyny a otázky, absencí slovního vyjadřování, zájmem o vlastní aktivity, a naopak neschopností hrát si společně.
 • Co dělat při podezření na autismus
 • „Všechny formy autismu představují pro dítě a jeho rodinu zátěž. Musí se spolu naučit fungovat zcela odlišným způsobem, než na který jsou zvyklí. Čím dříve se však autismus odhalí, tím lépe se dá hledat nejvhodnější řešení, jak s dítětem pracovat. Na jakékoli odchylky v chování proto nezapomínejte upozornit pediatra na pravidelné prohlídce. Ten nejlépe uzná, zda je potřeba se jimi více zabývat nebo zda se jedná o běžný jev.
 • Vzhledem k široké škále projevů autismu existuje i vícero testů, kterými se podezření potvrdí nebo vyvrátí. K diagnostice se využívají psychotestyfunkční magnetická rezonanceanalýza motoriky a hlasuEEG makery či screeningové testy (dotazníky).
 • TIP: Některé screeningové testy jsou volně dostupné na internetu. Pokud máte jakékoli pochybnosti, můžete je před návštěvou lékaře vyzkoušet. 
 • Formy autismu – Aspergerův syndrom, Rettův syndrom a další
 • Světová zdravotnická organizace rozděluje autismus do pěti základních forem: dětský autismus, atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom a dezintegrační porucha.
 • Dětský autismus se projevuje současně v oblasti komunikacesociální interakce i představivosti. Dítě má problém s řečí, preferuje samotu a příliš nereaguje na podněty. Tuto formu lze odhalit už do 2 let věku dítěte.
 • Atypický autismus nezasahuje všechny oblasti vývoje. Dítě může mít třeba lepší komunikační schopnosti nebo sociální dovednosti. Atypický autismus se často projevuje až po dosažení 3 let věku dítěte.
 • Rettův syndrom je specifickou formou postihující pouze ženy. Jedná se o vážný typ, kdy dítě kolem 18 měsíců ztratí všechny získané schopnosti jeho stav se zhoršuje. Pacientky trpící touto nemocí končí na invalidním vozíku nebo upoutané na lůžko.
 • Aspergerův syndrom patří k nejznámějším a zároveň lehčím typům autismu. Neovlivňuje intelekt, autisté s tímto syndromem mají naopak často nadprůměrný inteligenční kvocient. Omezená schopnost komunikovat s vrstevníky je v tomto případě zapříčiněna egocentrismem. K častým projevům patří také detailní vyjadřování, absolutní pravdomluvnost, špatná motorika a specifické zájmy, jako třeba studování jízdních řádů.
 • Dezintegrační porucha postihuje děti mezi  a 7. rokem života, nejčastěji kolem 3. a 4. roku. Způsobuje dočasnou stagnaci nebo zhoršení dosavadních komunikačních a sociálních schopností. Jejich stav se opět zlepší, ale nedosahuje původní úrovně.