Vážení, dovolte mi vysvětlit úlohu Auxilia, o.p.s. v životě Lindy.

Lindu a její rodinu provázíme životem již téměř 9 let. Podpora pro Lindu je náročná, musí být komplexní a nepřetržitá. Pokud společně s rodinou nedokážeme zajistit komplexnost této náročné péče, Linda ztrácí naučené schopnosti a dovednosti, přestává respektovat hranice nezbytné k plnohodnotnému soužití a její chování se proměňuje dle aktuálního slovníku posudkových kritérií v chování zvlášť náročné na péči.

Některé aktivity dokážeme Lindě a rodině poskytnout bezplatně, některé musí rodina v souladu se zákonem o sociálních službách hradit.  Další finance se pokouší aktuálně zajistit sdružení Člověk člověku.

Současná aktivita na facebooku je vyvolána snahou paní Veroniky Gajdůškové pomoci rodině Lindy k zajištění financí na každodenní služby osobní asistence a víkendových odlehčovacích pobytů.

Ideální situací by pro Lindu bylo denní využívání osobní asistence v rozsahu 2 hodin, což znamená pro rodinu měsíční úhradu za poskytnuté služby ve výši 7.800, – Kč. Rodina již pravidelně hradí cca 3000,- Kč měsíčně na dopravu a asistenci spojenou se vstupem do školy a zpět (Linda aktuálně nezvládá jízdu MHD). Maminka pro nemoc a náročnost péče o Lindu a další 2 sourozence není schopná zapojení do zaměstnání.

V souladu s platnými zákony můžeme přijímat účelové dary na zajištění sociálních služeb. Poznámka dar pro Lindu určuje, jak budou vaše dary využity. Současně je samozřejmostí vystavení potvrzení, pokud nám sdělíte osobní údaje, na které ho máme vystavit.  Aktuálně eviduji na účtu dar 200,- Kč, pokud se na účtu naší společnosti sejde darů více, budu pravidelně informovat o celkové výši účelového daru pro Lindu a jeho využití.

 

Ve Vsetíně 30.3.2022                   Mikulíková Božena – ředitel společnosti