Název služby: Sociálně aktivizační služby pro děti/osoby se ZP
Zaměření služby: Podpora dětí a mladistvých se ZP formou nácviku sociálních dovedností,
zprostředkováním kontaktu s vrstevníky a poskytováním socioterapeutických činností
Sídlo služby: Hošťálková 428, 756 22
Telefon: 604605808
E-mail: klara.trckova@auxilium.cz

Web: www.auxilium.cz
Nejdůležitější informace o službě (max. 400 znaků):
Sociálně aktivizační služby pomáhají dětem a mladým dospělým se ZP v nácviku dovedností, které jsou
nezbytné k jejich zapojení do života vrstevníků a běžné společnosti. Služba je realizována terénní i ambulantní
formou, jednotlivcům nebo ve skupině vrstevníků. Forma poskytované služby je volena uživatelem
v návaznosti na to, co mají činnosti služby s dítětem nacvičovat a posilovat. Jedná se o službu prevence, je
tedy ze zákona poskytována bezplatně. Speciálně upravené pracoviště, kde je poskytována ambulantní forma
služby sídlí na Vsetíně, v budově polikliniky. Je zcela bezbariérové. Služba je poskytována dětem od 1 roku až
do 26 let.