Název služby: Raná péče pro rodiny dětí se ZP
Zaměření služby: Podpora rodin, ve kterých vyrůstají děti, jejichž vývoj je ovlivněn ZP
Sídlo služby: Hošťálková 428, 756 22
Telefon: 603823293
E-mail: bozena.mikulikova@auxilium.cz
Web: www.auxilium.cz
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením – děti se ZP (tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, autismem a nerovnoměrným vývojem) od narození do 7 let věku a jejich rodiče.
Nejdůležitější informace o službě (max. 400 znaků):
Raná péče je terénní služba, která provází rodiny prvními roky života s dítětem se ZP. Poradkyně rané péče
přináší do rodin důvěru, že všechny těžkosti mají svá řešení a pomáhá je rodinám hledat. Poskytuje informace,
ukazuje techniky a metody práce s výjimečným dítětem tak, aby se rodiče postupně posilovali v sebedůvěře,
že jsou dobrými rodiči a společnou cestu životem zvládnou. Pomáhá hledat vhodnou podporu pro dítě a jeho
vývoj, provází rodinu při hledání školského zařízení a návazných služeb tak, aby minimalizovali dopad
zdravotního postižení na život dítěte i celé rodiny. Služba je poskytována zdarma, převážně v rodinách dětí.
V případě zájmu je doplněna aktivitami ve speciálně vybavených prostorách pracoviště na Vsetíně.