Název služby: osobní asistence u dětí/osob se ZP
Zaměření služby: provázení dětí a mladých dospělých v rámci běžného života poskytováním asistence
Sídlo služby: Hošťálková 428, 756 22
Telefon: 739317116
E-mail: nikola.zichova@auxilium.cz
Web: www:auxilium.cz
Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 3 let do věku 30 let
Nejdůležitější informace o službě (max. 400 znaků):
Osobní asistence je službou péče, tedy ze zákona službou placenou maximální úhrada 130,- Kč /hodinu. Jedná
se o službu, která svými činnostmi doplňuje schopnosti a dovednosti uživatelů tak, aby byli schopní setrvat
samostatně v domácím prostředí, účastnit se volnočasových aktivit ve skupině vrstevníků, popř. trávit
samostatně svůj čas tak, jak jej prožívají vrstevníci stejného věku. Osobní asistence podporuje uživatele
v jejich samostatnosti, pomáhá nacházet možnosti k širokému zapojení do života společnosti v souladu se
zájmem dítěte – uživatele.