Název služby: odlehčovací služby u dětí/osob se ZP
Zaměření služby: odlehčení osobám nepřetržitě pečujícím o děti/osoby se ZP
Sídlo služby: Hošťálková 428, 756 22
Telefon: 739317116
E-mail: nikola.zichova@auxilium.cz
Web: www:auxilium.cz

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 1 roku do věku 30 let
Nejdůležitější informace o službě (max. 400 znaků):
Jedná se o službu péče, která je ze zákona placená, maximální výše úhrady 130,- Kč/hodinu. Ve své podstatě
se jedná o službu, která umožní pečujícím osobám nezbytný odpočinek. V praxi to znamená, že asistent zajistí
bezpečí a aktivní trávení času dítěti/osobě se ZP/ po sjednanou dobu. Forma této služby je terénní, to
znamená, že dítě/osoba se ZP/ se po dobu služby pohybují v domácím prostředí, popř. v okolí bydliště – park,
veřejné služby – lázně, dětská hřiště apod. tak, jak je to sjednáno v individuálním plánu podpory.