Vlivem mimořádné situace spojené s epidemií viru Covid – 19 jsme se rozhodli až do konce roku zrušit středeční herničku pro rodiče a děti pořádanou v centru Auxilia.