Klárka z aktivizačních služeb provází aktuálně v nácviku sociálních dovedností Jarka, žáka 2.třídy. Ten má diagnostikováno PAS a ADHD. I když mu tato výjimečnost velmi komplikuje porozumění našemu světu, velmi ho zajímá vše, co je největší. A tak pro nás zpracoval (zcela samostatně bez úpravy i grafické) příběh o Lolongovi. 

Příběh o Lolongovi