V týdnu od 1. do 7. listopadu se koná celorepubliková osvětová kampaň Týden rané péče.


V rámci této kampaně jsme v centru Auxilia pro Vás připravili a srdečně Vás zveme na následující akce:

1.11. v 10:30 proběhne přednáška Barbory Dopitové o ABA terapii a jejím využití u dětí s PAS 

2.11. zveme všechny rodiče z rané péče na supervizní setkání pod vedením Veroniky Vymětalové       

3.11. všechny rádi přivítáme od 9 hodin na Dni otevřených dveří a integrační herně pro děti

Těšíme se na Vás