Terapie založená na ABA (aplikovaná behaviorální analýza) ve Vizovicích

•    věda využívající behaviorální principy ke změně sociálně významného chování

•    pro děti s PAS a jinými vývojovými poruchami

•    učení formou hry a zábavy

•    zaměření na verbální chování (komunikaci), řešení problémového chování, sebeobsluhu

•    možné jsou i online konzultace

Pro více informací kontaktujte Mgr. Barboru Dopitovou:

•    tel. 605 126 982

•    dopitova.bara@gmail.com

•    FB stránka: ABA&Logopedie Vizovice