V rámci programu péče o duševní zdraví lze získat příspěvek až 5 000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory u vybraného terapeuta. Příspěvek je určen pojištěncům ve věku od 7 let (u kterých není v termínu podání žádosti evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně) na nově absolvovaná sezení u vybraného terapeuta dle zveřejněného seznamu v max. počtu 10 sezení. 

Jak se zapojit do programu?

Na adrese opatrujse@vzp.cz si požádejte o poukaz, který můžete u vybraného terapeuta uplatnit do 30. 11. 2021.  

V e-mailu je nutné uvést:

  • jméno, příjmení a číslo pojištěnce (devíti- nebo desetimístné číslo uvedené na průkazu pojištěnce), který bude docházet na sezení u vybraného terapeuta,
  • jakým způsobem požadujete poukaz zaslat (e-mailová adresa, na kterou bude poukaz zaslán, nebo adresa pracoviště VZP, kde si poukaz osobně vyzvednete).

Následně si dle zveřejněného seznamu vyberte terapeuta, u kterého budete absolvovat sezení v max. počtu 10 hodin. Doporučujeme objednání přes e-mail, v době terapie nezvedají terapeuti telefon.

Součástí vstupní konzultace při prvním sezení je vyplnění vstupního dotazníku. Na jeho základě a na základě odborného posouzení terapeut rozhodne o pokračování psychosociální intervence.

V programu přispívá VZP na max. 10 sezení, a to na každé částkou až 500 Kč.

Jaké doklady budete potřebovat?

Společně s Žádostí o příspěvek z fondu prevence je nutné předložit:

  • Poukaz, který obdržíte od VZP; tento poukaz obsahuje i Přehled návštěv, který vyplňuje terapeut
  • doklad o zaplacení terapie (s datem vystavení po vystavení poukazu VZP, avšak nejpozději do 30. 11. 2021)
  • Vstupní dotazník, který je předkládán při prvním podání žádosti o příspěvek, pokud je o něj žádáno postupně (vstupní dotazník je vyplňován ve spolupráci s terapeutem na prvním sezení)
  • Výstupní dotazník, který je předkládán k žádosti o příspěvek po ukončení terapie (výstupní dotazník je vyplňován ve spolupráci s terapeutem na posledním sezení)
  • Dotazník „Průzkum spokojenosti“, který je předkládán k žádosti o příspěvek po ukončení terapie (dotazník je vyplňován klientem).

Žádost o příspěvek je nutné podat do 15. 12. 2021 a pro jednodušší a rychlejší komunikaci doporučujeme podání on-line webovým formulářem přístupným z aplikace Moje VZPŽádost lze podat opakovaně po jednotlivých sezeních (či více najednou), nebo souhrnně po uzavření terapie.

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.