Během měsíce července se program v herně nekoná. 

Budeme se na Vás těšit: 

10. srpna

19. srpna

26. srpna

vždy od 9 hodin.

Od září zatím beze změn.