Děkujeme za peněžitou podporu ve výši 5. 000,- Kč.

Dar z NADAČNÍHO FONDU je určen na zajištění nákladů rekondičního pobytu pro konkrétní dvě děti se zdravotním postižením.